Contabilitate

Contabilitate primara

 • contabilitatea registrului de casa
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri)
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli
 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare)
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant
 • intocmirea de state de plata, pontaje
 • completarea registrului de evidenta a salariatilor

Contabilitate de gestiune

 • evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor
 • elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice
 • intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori
 • evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii

Contabilitate financiara

 • intocmire si certificare situatii financiare (bilant)
 • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale
 • calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
 • calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
 • intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale
 • consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant
 • intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
 • intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi
 • lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte
 • informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil
 • informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale
 • intocmirea de dosare credite, dosare leasing
 • obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare
 • efectuarea de punctaje cu administratia financiara
 • reintocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: CAS, somaj, sanatate si ITM)
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind tva - taxa pe valoarea adaugata
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit
 • refacerea balantei de verificare

Depunere declaratii

 • intocmirea dosarelor de personal
 • intocmirea statelor de plata
 • intocmirea pontajelor
 • intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate
 • intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS
 • intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj
 • intocmirea dosarelor de pensionare
 • depunerea declaratiilor rectificative
 • calculul concediilor si evidenta medicalelor
 • calculul si evidenta concediilor de maternitate
 • calculul si evidenta concediilor de odihna
 • intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • intocmirea fisierelor pentru banci - plata pe card
 • plata salariilor pe card
 • calculul impozitelor pe salarii
 • calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj
 • intocmire si depunere declaratii fiscale catre ANAF si Ministerul Finantelor Publice

Expertiza contabila

Cabinet membru al Grupul Expertilor Judiciari (GEJ) va oferim servicii de:

 • expertiza contabila judiciara
 • expertiza contabila extrajudiciara