Consultanta

Consultanta financiar contabila fiscala

 • intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.)
 • consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale
 • identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.
 • asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale
 • analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc
 • analiza si solutionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislatia UE
 • analiza si solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor
 • planificare in domeniul taxelor
 • impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit)
 • impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit,fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale
 • impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii
 • impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale
 • taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA
 • inventarierea activelor si pasivelor detinute de societati si valorificarea rezultatelor inventarierii
 • obtinerea de certificate fiscale, certificate constatatoare
 • alte raportari la cerere

Consultanta juridica

 • infiintare societati comerciale: S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.
 • verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma
 • infiintare de filiale, sucursale, puncte de lucru
 • schimbare de sediu social, obtinere certificat nou de inregistrare; prelungirea valabilitatii sediului social
 • preluare societati comerciale; Cesiune de parti sociale
 • completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate
 • schimbare activitate principala, (obtinere certificat nou de inregistrare) sau activitate secundara
 • schimbare asociati, administratori sau prelungire mandate
 • schimbare denumire firma, obtinere certificat nou de inregistrare
 • transformare forma juridica
 • majorare sau reducere capital social
 • indreptari erori materiale
 • depunere si mentionare acte in Registrul comertului
 • obtinere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate
 • redactare juridica de contracte civile si comerciale, contracte comerciale internationale, contracte de munca (individuale si colective), acte juridice de dreptul muncii
 • redactare, atestare si dare de data certa pentru documente